Standard kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów informatycznych
[Standard of qualifications of IT teachers]

Książka naukowa recenzowana

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Streszczenie: Książka podejmuje zagadnienia dotyczące kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów informatycznych, ustalonych na podstawie metodologii tworzenia standardu kwalifikacji zawodowych. Opisano tu zadania zawodowe nauczycieli przedmiotów informatycznych w kolejnych etapach edukacyjnych oraz niezbędne do ich wykonywania wiadomości, umiejętności i cechy psychofizyczne nauczyciela, tworzące strukturę standardu rozumianego jako norma minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla zawodu.
Słowa kluczowe: nauczyciele przedmiotów informatycznych, zadania zawodowe, standard kwalifikacji zawodowychCytowanie w formacie Bibtex:
@book{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Standard kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów informatycznych",
year = "2012",
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2012). Standard kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów informatycznych. Lublin: