Identyfikacja zawodowa nauczycieli przedmiotów informatycznych
[Professional identity of IT teachers]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Józefów
Rok wydania: 2012
Tytuł publikacji: Dylematy współczesnej edukacji
Redaktorzy: Krzysztof Dziurzyński
Strony od-do: 114-133
Streszczenie: Nauczyciel przedmiotów informatycznych wykonuje wiele zadań zawodowych związanych z pracą dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą, ale również wiele specyficznych zadań związanych z nauczanymi przedmiotami. Przede wszystkim musi dbać o prawidłowe wyposażenie i zabezpieczenie pracowni komputerowej, w której odbywają się zajęcia. Do jego obowiązków zawodowych należy też aktualizowanie wiadomości z dziedziny informatyki, znajomość najnowszych trendów, programów i narzędzi oraz doradzanie i wspieranie innych nauczycieli stosujących technologie informatyczne w nauczaniu. Identyfikacja zawodowa nauczyciela przedmiotów informatycznych jest nie tylko przystosowaniem się do środowiska pracy, ale włączeniem się w system reguł zachowania, norm i wartości występujących w danej szkole oraz zaangażowaniem w poprawienie warunków, metod wykonywania i efektów pracy. Nauczyciele przedmiotów informatycznych mają największy wpływ na przysposobienie społeczeństwa do świadomego korzystania z nowych technologii, dlatego ważnym zagadnieniem jest ukazanie czynników determinujących ich identyfikację zawodową, a w konsekwencji jakość ich pracy. Artykuł przybliża pojęcie identyfikacji zawodowej, środowisko pracy, zadania i obowiązki nauczycieli przedmiotów informatycznych oraz prezentuje analizę uwarunkowań kształtowania tożsamości nauczyciela przedmiotów informatycznych.
Słowa kluczowe: nauczyciel informatyki, tożsamość nauczyciela, identyfikacja zawodowa, zadania zawodowe nauczyciela, środowisko pracy nauczycielaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Identyfikacja zawodowa nauczycieli przedmiotów informatycznych",
journal = "",
year = "2012",
pages = "114-133"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2012). Identyfikacja zawodowa nauczycieli przedmiotów informatycznych. , 114-133.