Psychospołeczne czynniki środowiska pracy i ich funkcje. Perspektywa humanistyczna
[Psychosocial factors of the work environment and their functions. A humanistic perspective]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: Przesilenie. Budujmy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami
Miejsce: Poznań