Kształcenie zawodowe w pandemii Covid-19 – problemy i rekomendacje
[Vocational education in the Covid-19 pandemic - issues and recommendation]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: IX Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie Forum Naukowe „DROGI I BEZDROŻA EDUKACJI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”
Miejsce: Lublin