Rozwijanie kompetencji społecznych jako profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
[Development of social competences as prevention of risky behaviour of children and adolescents]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wielowymiarowość w egzystencji człowieka - Nowoczesne Metody Resocjalizacji
Miejsce: Warszawa