Środowisko szkolne w perspektywie uczniów – implikacje pedagogiczne

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Uniwersalizm pracy ludzkiej. Wyzwania dla edukacji
Miejsce: Kraków