Umiejętność tworzenia relacji interpersonalnych jako metakompetencja i czynnik rozwoju zawodowego. Wybrane konteksty i implikacje praktyczne
[Interpersonal relationship skills as a metacompetence and professional development factor. Selected aspects and practical implications]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Dokąd zmierzasz pedagogiko pracy? Drogi i bezdroża rozwoju. Jubileusz 50-lecia pedagogiki pracy
Miejsce: Ciechocinek