Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego. Aspekty teoretyczno-praktyczne

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skowrońska-Pućka