Filozofia człowieka pracującego podstawą współczesnej pedagogiki pracy
[The philosophy of the working man the basis of contemporary work pedagogy]

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia (ISSN: 0867-2040)