Relacje w codzienności szkolnej uczniów – od diagnozy do wsparcia
[Relationships in students' everyday school life - from diagnosis to support]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy
Miejsce: Poznań