Biurokracja czy rozwój dzieci i młodzieży? Analiza pracy nauczyciela we współczesnej szkole
[Bureaucracy or child and youth development? An analysis of teacher work in a contemporary school]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nauczyciel i jego praca wobec wyzwań współczesności
Miejsce: Lublin