Nauczyciel i jego praca wobec wyzwań współczesności
[Teacher and his work in the face of contemporary challenges]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin