Współczesny rynek pracy w Polsce a generacja. Różnice między pokoleniami X, Y oraz Z
[The modern labour market in Poland and the generation. The differences between generations X, Y and Z]

Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Czasopismo: Rozprawy Społeczne (ISSN: 2081-6081)