Autentyczność i pasja nauczyciela jako uwarunkowania rozwoju ucznia. Pedeutologiczne inspiracje płynące z biografii anny nagórskiej (1882-1963).
[Teacher’s genuineness and passion as determinants of student development. Inspiration drawn from the biography of Anna Nagórska (1882-1963) from the perspective of the study of the teacher’s profession.]

Recenzja artykułu naukowego