Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli
[Career Success and Professionalism in Teachers’ Experiences]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia (ISSN: 0867-2040)
Rok wydania: 2019
Tom: 32
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 117-131
Streszczenie: W artykule podjęto problematykę sukcesów zawodowych i profesjonalizmu nauczycieli oraz przedstawiono zagadnienia teoretyczne stanowiące podstawę przeprowadzonych empirycznych badań jakościowych. Ponadto omówiono założenia projektu badawczego, zaprezentowano wyniki i analizę rezultatów badań dotyczących pojęcia i przejawów sukcesów zawodowych i profesjonalizmu w doświadczeniach badanych nauczycieli oraz czynników indywidualnych i zewnętrznych ułatwiających i utrudniających osiągnięcie sukcesu i profesjonalizmu.
Słowa kluczowe: sukces zawodowy, profesjonalizm, nauczyciele, jakość pracy
Dostęp WWW: https://www.journals.umcs.pl/j/article/view/8337/7205
DOI: 10.17951/j.2019.32.4.117-131Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia",
year = "2019",
number = "4",
pages = "117-131"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2019). Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 4, 117-131.