Preferowana i rzeczywista codzienność szkolna ucznia jako wyzwanie w pracy nauczyciela
[Preferred and actual student's everyday school life as a challenge in teacher's work]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: X Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej