Innowacje i przedsiębiorczość w szkole jako odpowiedź na wyzwania zmieniającego się świata
[Innovation and entrepreneurship at school as a response to the challenges of the changing world]

Recenzja artykułu naukowego