Obraz pracy w opinii młodzieży szkół średnich
[Work image in the opinion (perception) of high school students]

Recenzja artykułu naukowego