Zmiany w kształceniu nauczycieli w kontekście Procesu Bolońskiego i reformy szkolnictwa wyższego w Polsce z 2005 r.
[Changes in teacher education in the context of the Bologna Process and the reform of higher education in Poland in 2005]

Recenzja artykułu naukowego