Związki pomiędzy trudnościami w podejmowaniu decyzji zawodowych a negatywnymi stanami emocjonalnymi: badanie podłużne
[The Associations between Career Decision-Making Difficulties and Negative Emotional States: A Longitudinal Study ]

Recenzja artykułu naukowego