Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję z pracy nauczyciela
[Selected factors shaping teachers' job satisfaction]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Ruch pedagogiczny (ISSN: 0483-4992)
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 73-79
Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę satysfakcji z pracy nauczycieli i czynników, które ją wywołują. Przedstawiono w nim zagadnienia teoretyczne dotyczące charakterystyki satysfakcji z pracy, analizę badań, które wykazują powiązanie satysfakcji z pracy i funkcjonowania zawodowego nauczyciela, stanowiące podstawę do zaprojektowania badań własnych. W tekście omówiono też metodologię badań jakościowych przeprowadzonych wśród nauczycieli różnych typów szkół, a także analizę otrzymanych wyników.
Słowa kluczowe: nauczyciel, satysfakcja zawodowa, relacje interpersonalne, profesjonalizmCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję z pracy nauczyciela",
journal = "Ruch pedagogiczny",
year = "2018",
number = "2",
pages = "73-79"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2018). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję z pracy nauczyciela. Ruch pedagogiczny, 2, 73-79.