Wychowawcza wartość pracy w świetle nauczania Jana Pawła II
[Educational value of work in the light of John Paul II's teaching]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wychowanie do pracy w nauczaniu Jana Pawła II
Miejsce: Kraków