Kompetencje społeczne i ich znaczenie przy realizacji kariery zawodowej
[Social competences and their role in realization of professional career]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy (ISSN: 2543-7925)
Rok wydania: 2018
Tom: 3
Strony od-do: 205-220
Streszczenie: Dynamiczne zmiany rynku pracy, innowacje technologiczne, szybki przyrost wiedzy i informacji są czynnikami, które wymuszają zmiany zarówno w strukturze zatrudnienia, jak też w strukturze kompetencji zawodowych, potrzebnych do wykonywania konkretnej pracy. Funkcjonowanie na rynku pracy wymaga dzisiaj posiadania nie tylko specjalistycznych kwalifikacji wymaganych do pracy w zawodzie, ale też kompetencji społecznych, które ułatwiają nawiązywanie kontaktów, współpracę z innymi, budowanie przyjaznej i życzliwej atmosfery, rozwiązywanie konfliktów, dają możliwość wywierania wpływu na innych, a w rezultacie przystosowanie do zmieniających się warunków i radzenie sobie w różnych sytuacjach zawodowych. Celem podjętej analizy jest ukazanie znaczenia kompetencji społecznych przy realizacji kariery zawodowej. Opracowanie ma charakter rozważań teoretycznych przeprowadzonych na podstawie analizy literatury dotyczącej zagadnień związanych z podejmowaną problematyką. Artykuł zawiera treści dotyczące pojęcia i struktury kompetencji społecznych, a także właściwości i znaczenia kompetencji społecznych w kontekście realizacji kariery zawodowej.
Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, rynek pracy, kariera, praca, relacje interpersonalneCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Kompetencje społeczne i ich znaczenie przy realizacji kariery zawodowej",
journal = "Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy",
year = "2018",
pages = "205-220"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2018). Kompetencje społeczne i ich znaczenie przy realizacji kariery zawodowej. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy, 205-220.