Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w świetle koncepcji Artura Pigou i Ronalda Coase
[System of employment of people with disabilities in light of the concepts of Arthur Pigou and Roland Coase]

Recenzja artykułu naukowego