Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli
[Career success and professionalism in teachers' experiences]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii, UMCS