Innowacyjność i kreatywność jako kompetencje nauczyciela
[Innovation and creativity as teachers' competences]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Nauczyciel i szkoła w trosce o dobro dziecka
Miejsce: Lublin