Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika
[Unemployment among young Poles and its dynamics]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia (ISSN: 0867-2040)
Rok wydania: 2017
Tom: 30
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 193-203
Streszczenie: Przedmiotem analizy jest sytuacja młodych ludzi na rynku pracy. Bezrobocie w tej grupie stanowi poważny problem społeczny, uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie życiowe i zawodowe. W ostatnich latach bezrobocie w Polsce znacząco spadło, warto jednak zbadać, czy ta tendencja dotyczy również młodzieży. Celem opracowania jest ukazanie problematyki bezrobocia młodych osób, w tym diagnoza i ocena ich sytuacji na podstawie literatury z zakresu omawianych zagadnień oraz danych GUS. Opracowanie zawiera analizę zjawiska bezrobocia młodych osób oraz wnioski.
Słowa kluczowe: młodzież, bezrobocie, rynek pracy
Dostęp WWW: https://journals.umcs.pl/j/article/view/6212/0
DOI: 10.17951/j.2017.30.4.193Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia",
year = "2017",
number = "4",
pages = "193-203"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2017). Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 4, 193-203.