Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw
[Career Realization Model: Perspective of Individual Values and Attitudes]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia (ISSN: 0867-2040)
Rok wydania: 2017
Tom: 30
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 83-98
Streszczenie: W artykule została zaprezentowana koncepcja modelu realizacji kariery, której podstawą jest przyjęcie założenia, że jednostka samodzielnie kształtuje swoją karierę, przy czym rozumie się ją jako urzeczywistnianie przyjętych wartości wyznaczających postawy i zachowania człowieka. W opracowaniu dokonano charakterystyki współczesnych karier, a także przeprowadzono analizę problematyki wartości jako podstawy działań związanych z realizacją kariery. Prezentowany model wskazuje na aksjologiczny wymiar procesu realizacji kariery, stanowiąc propozycję do dyskusji i refleksji nad sposobami rozumienia kariery, jej przebiegiem i uwarunkowaniami.
Słowa kluczowe: kariera, model realizacji kariery, wartości, postawy, wzory karier, rozwój kariery
Dostęp WWW: https://journals.umcs.pl/j/article/download/5748/4230
DOI: 10.17951/j.2017.30.2.83Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia",
year = "2017",
number = "2",
pages = "83-98"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2017). Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 2, 83-98.