Etyczne aspekty profesjonalnej działalności doradcy zawodowego
[Ethical aspects of career counsellor’s professional activity ]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Częstochowa
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Poradnictwo zawodowe w procesie tranzycji
Redaktorzy: Wioleta Duda, Joanna Górna, Marta Nowacka
Strony od-do: 197-209
Streszczenie: Doradca zawodowy powinien być profesjonalistą. Oznacza to posiadanie specjalistycznego wykształcenia oraz kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami, a także wykonywanie czynności zawodowych na możliwie wysokim poziomie, co wiąże się z dbałością o jakość i efekty swojej pracy oraz przestrzeganiem standardów postępowania, w tym stosowaniem zasad etycznych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na etykę zawodu doradcy jako konieczny warunek profesjonalizmu.
Słowa kluczowe: doradca zawodowy, profesjonalizm, etyka, doradztwo zawodoweCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Etyczne aspekty profesjonalnej działalności doradcy zawodowego",
journal = "",
year = "2017",
pages = "197-209"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2017). Etyczne aspekty profesjonalnej działalności doradcy zawodowego. , 197-209.