Aktywność młodzieży akademickiej w procesie przygotowania do kariery
[Students Activity in Career Preparation Process ]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Częstochowa
Rok wydania: 2017
Tytuł publikacji: Młodzież akademicka na rynku pracy – aspiracje i wyzwania
Redaktorzy: Daniel Kukla
Strony od-do: 67-82
Streszczenie: Przygotowanie do realizacji kariery odbywa się w różnych etapach edukacyjnych, również podczas studiów. Podejmowanie pracy społecznej i zarobkowej w tym okresie sprzyja rozwijaniu kompetencji ułatwiających realizację przyszłej kariery. Artykuł podejmuje zagadnienia dotyczące specyfiki współczesnych karier, aktywności i jej znaczenia w procesie przygotowania do realizacji kariery, a także prezentuje wyniki badań dotyczących aktywności społecznej i zawodowej studentów, zdobytych przez nich kompetencji oraz czynników, które w opinii studentów ułatwiają lub utrudniają realizację kariery.
Słowa kluczowe: młodzież, studia, kariera, aktywność społeczna, praca tymczasowa



Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Aktywność młodzieży akademickiej w procesie przygotowania do kariery",
journal = "",
year = "2017",
pages = "67-82"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2017). Aktywność młodzieży akademickiej w procesie przygotowania do kariery. , 67-82.