Kształtowanie satysfakcji zawodowej w perspektywie zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy
[Development of professional satisfaction in relation to handling psychosocial hazards in the workplace]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy (ISSN: 2543-7925)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 193-202
Streszczenie: Trudna sytuacja na rynku pracy sprawia, że problemy psychospołeczne związane z funkcjonowaniem zawodowym pojawiają się coraz częściej. Wydaje się, że rozwiązaniem jest, z jednej strony zapewnienie odpowiednich warunków pracy, z drugiej natomiast proaktywne działania samego pracownika dotyczące kształtowania zadowolenia z pracy. Celem artykułu jest poznanie czynników kształtujących satysfakcję zawodową, która stanowi pewien rodzaj profilaktyki zagrożeń psychospołecznych pojawiających się w miejscu pracy. Artykuł zawiera charakterystykę tych zagrożeń, analizę czynników kształtujących satysfakcję zawodową, w tym środowiskowych i indywidualnych oraz prezentuje sposoby kształtowania satysfakcji zawodowej na przykładzie koncepcji job crafting jako oddziaływania profilaktycznego.
Słowa kluczowe: zagrożenia psychospołeczne, satysfakcja zawodowa, proaktywność, job crafting, profilaktykaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Kształtowanie satysfakcji zawodowej w perspektywie zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy",
journal = "Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy",
year = "2017",
number = "2",
pages = "193-202"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2017). Kształtowanie satysfakcji zawodowej w perspektywie zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Edukacja Zawodowa i Ustawiczna : polsko-ukraiński rocznik naukowy, 2, 193-202.