OPTYMIZM A EFEKTYWNOŚĆ ZAWODOWA PRACOWNIKÓW. CZĘŚĆ II. INTERPRETACJA ZDARZEŃ NEGATYWNYCH
[OPTIMISM VERSUS WORK EFFECTIVENESS. PART TWO. INTERPRETATION OF NEGATIVE EVENTS]

Recenzja artykułu naukowego