OPTYMIZM A EFEKTYWNOŚĆ ZAWODOWA PRACOWNIKÓW. CZĘŚĆ I. INTERPRETACJA ZDARZEŃ POZYTYWNYCH
[OPTIMISM VERSUS WORK EFFECTIVENESS. PART ONE. INTERPRETATION OF POSITIVE EVENTS]

Recenzja artykułu naukowego