Środowisko pracy jako obszar budowania poczucia własnej wartości i relacji z innymi
[Working Environment as an Area of Building Self-esteem and Relationships with Other People]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia (ISSN: 0867-2040)
Rok wydania: 2016
Tom: 29
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 43-54
Streszczenie: Funkcjonowanie człowieka w miejscu pracy zależy przede wszystkim od warunków środowiska pracy, w tym organizacji pracy i relacji międzyludzkich. Środowisko pracy jest istotnym obszarem rozwoju zawodowego i społecznego człowieka, może też stanowić źródło wielu problemów, co w konsekwencji powoduje niepotrzebne napięcia i negatywne zachowania oraz obniża kulturę pracy. Celem podjętych rozważań jest zwrócenie uwagi na zagadnienie humanizacji pracy oraz miejsce człowieka w procesie pracy. Artykuł prezentuje analizę treści dotyczących środowiska pracy i jego elementów, relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz edukacyjnych oddziaływań środowiska pracy.
Słowa kluczowe: humanizacja pracy, środowisko pracy, relacje w pracy, zasoby osobiste
Dostęp WWW: https://journals.umcs.pl/j/article/view/2604
DOI: 10.17951/j.2016.29.4.43Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Środowisko pracy jako obszar budowania poczucia własnej wartości i relacji z innymi",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia",
year = "2016",
number = "4",
pages = "43-54"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2016). Środowisko pracy jako obszar budowania poczucia własnej wartości i relacji z innymi. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, 4, 43-54.