Wsparcie społeczne w miejscu pracy jako czynnik kształtujący satysfakcję zawodową
[Social support in the workplace as a factor shaping job satisfaction]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze
Miejsce: Poznań
Nazwa jednostki: Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu