Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nagroda krajowa

Nazwa jednostkiSZK_INST: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu