Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa
[Mobilization of seniors in a process of lifelong counseling]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Labor et Educatio (ISSN: 2353-4745)
Rok wydania: 2016
Tom: 4
Strony od-do: 301-322
Streszczenie: Postępujący proces starzenia się społeczeństw sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia związane z możliwością podejmowania aktywności przez ludzi starszych. Istotną rolę w tym zakresie pełni dobrze zorganizowane i prowadzone poradnictwo całożyciowe. W polskich warunkach wspomaganie aktywizacji seniorów nie jest zbyt popularne, jednak świadomość potrzeb w tym obszarze jest coraz bardziej powszechna. Artykuł prezentuje charakterystykę okresu starości, potrzeby ludzi starszych w kontekście podejmowania różnych rodzajów aktywności, sposoby działań doradców w odniesieniu do seniorów, a także przedstawia stan aktualny, perspektywy i potrzeby w zakresie rozwijania aktywności osób starszych.
Słowa kluczowe: pedagogika, aktywizacja, poradnictwo, seniorzy
Dostęp WWW: http://www.labor-et-educatio.pl/files/5414/8388/5675/labor_et_educatio_4_jakimiuk.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Beata Jakimiuk",
title = "Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa",
journal = "Labor et Educatio",
year = "2016",
pages = "301-322"
}

Cytowanie w formacie APA:
Jakimiuk, B. (2016). Aktywizacja seniorów w procesie poradnictwa. Labor et Educatio, 301-322.