Zespół Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym