2020

Prace licencjackie
 • Analiza środków retorycznych w wybranych utworach Artura Andrusa.
 • Retoryka wystąpień motywacyjnych dotyczących rozwoju osobistego na podstawie działalności Krzysztofa Króla.
 • Perswazja typu ethos - na podstawie wybranych reklam komercyjnych.
 • Topika w reklamach produktów kosmetycznych dla kobiet. Wybrane aspekty.
 • Środki retoryczne i erystyczne w filmie Gary'ego Fledera "Ława przysięgłych".

2019

Prace licencjackie
 • "Oddziaływanie retoryczne reklam Stella Artois. Analiza na wybranych przykładach."

2018

Prace licencjackie
 • Retoryczne aspekty metody "Dialogu Motywującego" w pracy kuratora sądowego.

2017

Prace licencjackie
 • Kazanie bł. ks. Jerzego Popiełuszki z dnia 19.10.1984r. Analiza retoryczna
 • Perswazyjne elementy etosu w wystąpieniu Andrzeja Dudy w 1050 rocznicę Chrztu Polski.
 • Mowa o. Jacka Woronieckiego z 22.06.1923 r "Pośmiertna misja Henryka Sienkiewicza".Analiza retoryczna.
 • Środki retoryczne i erystyczne w dyskursie. Analiza na przykładzie debaty prezydenckiej z dnia 5 maja 2015 roku.
 • Retoryka jako narzędzie kaznodziei. Analiza na przykładzie homilii Jana Pawła II z dnia 2 czerwca 1979 roku.
 • Przemówienie Adolfa Hitlera do młodzieży w Norymberdze. Analiza akcji oratorskiej.
 • Ikona Matki Bożej Włodzimierskiej z perspektywy retoryki wizualnej.
 • Moda jako forma komunikacji perswazyjnej. Analiza retoryczna na przykładzie pokazu mody Moschino na jesień/zimę 2016.

2015

Prace licencjackie
 • Logos - ethos - pathos w relacji lekarza z pacjentem. Analiza retoryczna na podstawie wybranych rozmów lekarzy i pacjentów.
 • Moc słowa i charyzmat mówcy z perspektywy retorycznej na przykładzie wybranych mów Jezusa.
 • Metody wpływania na odbiorcę w reklamach społecznych na przykładzie kampanii przeciwko piratom drogowym
 • Sposoby zwalczania przeciwnika w komunikacji politycznej. Analiza retoryczna na wybranych przykładach
 • Analiza środków retorycznych w wybranych utworach poetyckich Jacka Kaczmarskiego