Szanowni Państwo Studenci!

Kierunek studiów: Prawo
Przedmiot:
Zarys prawa kanonicznego

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 października 2020 r. poprowadzę zajęcia dla grup 1-4 oraz 7, które zgodnie z planem odbędą się w godz. 7.30-10.50 i 12.30-13.20. Państwa Studentów z grup 5-6 i 8-9 proszę, aby - jeśli to możliwe - uczestniczyli w zajęciach grup 1-4 lub 7. Prośba ta jest wyjątkowa i jednorazowa, związana z tym, że w tym dniu w godz. 10.30-12.00 oraz 13.30-15.00 mam obowiązek uczestniczyć w obronach doktoratów na naszym Wydziale. Jeśli ktoś z Państwa nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach we wskazanych godzinach, to proszę się nie obawiać - zajęcia te będą organizacyjne.

Na cały nowy rok akademicki 2020/2021 życzę Państwu zdrowia, światła Ducha Świętego oraz wytrwałości i spokoju w tym trudnym dla wszystkich czasie.

z modlitewną pamięcią i wyrazami szacunku
Anna Słowikowska

PS. Proszę, aby pamiętali Państwo również, że nie jestem wyłącznie dla Państwa nauczycielem dydaktycznym. Mam również względem Państwa obowiązki formacyjne i wychowawcze. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali zwyczajnie porozmawiać, to proszę o kontakt.

adres e-mail: anna.slowikowska@kul.pl


Informacje dla Studentów w okresie zdalnego nauczania
w roku akademickim 2019/2020
ze względu na stan epidemii związany z COVID-19


Informacje dotyczące egzaminów zdalnych
w letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020

Szanowni Państwo Studenci!

Studia stacjonarne:

egzamin: Normy o chrześcijanach - termin: 19 czerwca 2020 r., godz. 18.20 - 20.00 - platforma Moodle, test wielokrotnego wyboru. Test będzie dostępny we wskazanych wyżej godzinach, ale na jego rozwiązanie będzie 30 minut od momentu otwarcia testu przez Studenta, zatem najpóźniej można otworzyć test o godz. 19.30; termin "zerowy": 15 czerwca 2020 r., godzina, czas trwania i forma egzaminu tak jak w przypadku właściwego egzaminu. Jednocześnie przypominam, że wymogiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń;

egzamin: Prawo o sakramentach świętych - termin: 22 czerwca 2020 r., 18.20 - 20.00 - platforma Moodle, test wielokrotnego wyboru. Test będzie dostępny we wskazanych wyżej godzinach, ale na jego rozwiązanie będzie 30 minut od momentu otwarcia testu przez Studenta, zatem najpóźniej można otworzyć test o godz. 19.30. Jednocześnie przypominam, że wymogiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Studia niestacjonarne (w tym grupa z Iwano-Frankiwska):

egzamin: Normy o chrześcijanach - termin: 17 czerwca 2020 r., godz. 18.20 - 20.00 czasu polskiego - platforma Moodle, test wielokrotnego wyboru. Test będzie dostępny we wskazanych wyżej godzinach, ale na jego rozwiązanie będzie 30 minut od momentu otwarcia testu przez Studenta, zatem najpóźniej można otworzyć test o godz. 19.30.

Życząc Państwu światła Ducha Świętego, wytrwałości oraz pomyślności w zdawaniu egzaminów

z modlitewną pamięcią i wyrazami szacunku
Anna Słowikowska

adres e-mail: anna.slowikowska@kul.pl


Szanowni Państwo Studenci!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 ust. 1 zarządzenia nr ROP-0101-101/20 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej wprowadzone zostały zasady realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2020 r. Nauczyciele akademiccy zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Spośród tych narzędzi do zachowania ciągłości prowadzonych przeze mnie zajęć wybrałam przede wszystkim platformę Moodle. Na niej będę zamieszczała dla Państwa materiały z wykładami oraz materiały do ćwiczeń i proseminarium. Za jej pośrednictwem będą także przeprowadzane kolokwia. Będę dla Państwa również dostępna pod adresem e-mail. W szczególnych przypadkach będziemy się także kontaktować telefonicznie. W każdej ze wskazanych form będę prowadziła również konsultacje.

Proszę, aby pamiętali Państwo również, że nie jestem wyłącznie dla Państwa nauczycielem dydaktycznym. Mam również względem Państwa obowiązki formacyjne i wychowawcze. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali zwyczajnie porozmawiać, to proszę o kontakt.

Życzę Państwu i Państwa Najbliższym zdrowia, wytrwałości i spokoju w tym trudnym dla wszystkich czasie, a także błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa i opieki Matki Najświętszej

z modlitewną pamięcią i wyrazami szacunku
Anna Słowikowska

adres e-mail: anna.slowikowska@kul.pl

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2020 23:24