dr Anna Słowikowska
adiunkt - Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Instytut Prawa Kanonicznego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.slowikowska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9002-166X