2021Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Odznaczenie krajowe resortowe


20202019
2018Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie2017Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzent artykułu dla czasopisma naukowego

2016
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzent artykułu dla czasopisma naukowego
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN


2015Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN
2014
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Kierownictwo złożonego projektu - Fundacja Nauki Polskiej
2013


Rozdział w recenzowanej książce naukowejHasło encyklopedyczne


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL2012

Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książkiWygłoszenie referatu na konferencji krajowej
Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL2011

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoKierownictwo realizowanego projektu finansowanego z budżetu KUL2010Hasło encyklopedyczneCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Organizacja konferencji krajowej


2009Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN


2007


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej