Anna Rymuszka

Application of biotests in cyanobacterial extract toxicity assaessment

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Archives of Environmental Protection (ISSN: 2083-4772)
Współautorzy: Anna Sierosławska, Tadeusz Skowroński
Rok wydania: 2014
Tom: 40
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 115-121
Streszczenie: Celem pracy była ocena toksyczności ekstraktu uzyskanego z komórek cyjanobakterii obecnych w wodzie pobranej podczas zakwitu sinic z Zalewu Zemborzyckiego, z wykorzystaniem zestawu biotestów. Identyfikacja taksonomiczna wykazała w badanej próbce wysoką liczebność Aphanizomenon flos-aquae i Dolichospermum spp. (Anabaena spp.) oraz w mniejszym stopniu Microcystis aeruginosa i Planktothrix agardhii. Analiza HPLC ekstraktu uzyskanego z zagęszczonych komórek cyjanobakterii wykazała obecność mikrocystyny-LR w stężeniu 22,89 μg/L oraz anatoksyny-a w stężeniu 13.02 μg/L. Stopień toksyczności uzyskanego ekstraktu oceniano na podstawie reakcji organizmów testowych, z użyciem następujących biotestów: Daphtoxkit F magna (Daphnia magna), Thamnotoxkit F (Thamnocephalus platyurus), Rotoxkit F (Brachionus calyciflorus) oraz Protoxkit F (Tetrahymena thermophila) (Microbiotests Inc., Belgia). Przeprowadzone badania wykazały szczególnie silne działanie toksyczne analizowanego ekstraktu wobec T. platyurus (24hEC50 oszacowane na 1,2% ekstraktu wyjściowego). Wyraźny efekt toksyczny obserwowany był także wobec B. calycifl orus i w mniejszym stopniu wobec T. thermophila. Natomiast największą odporność na toksyczne działanie ekstraktu wykazywała D. magna. Na podstawie uzyskanych wartości TU (jednostek toksyczności) badany ekstrakt zaliczony został do IV klasy toksyczności, tj. o wysokiej toksyczności ostrej. Z przeprowadzonych badań wynika, że organizmy na których wykonywane są testy toksyczności wykazują zróżnicowaną wrażliwość na produkty cyjanobakterii, stąd ocena toksyczności próbek zawierających tego typu substancje powinna być prowadzona z wykorzystaniem jak najszerszego zestawu biotestów.
Słowa kluczowe: zakwit sinicowy, cyjanotoksyny, mikrocystyna-LR, anatoksyna-a, biotesty, Daphnia magna, Thamnocephalus platyurus, Brachionus calyciflorus, Tetrahymena thermophila
DOI: 10.2478/aep-2014-0028Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Rymuszka and Anna Sierosławska and Tadeusz Skowroński",
title = " Application of biotests in cyanobacterial extract toxicity assaessment",
journal = "Archives of Environmental Protection",
year = "2014",
number = "3",
pages = "115-121"
}

Cytowanie w formacie APA:
Rymuszka, A. and Anna Sierosławska and Tadeusz Skowroński(2014). Application of biotests in cyanobacterial extract toxicity assaessment. Archives of Environmental Protection, 3, 115-121.