Anna Rymuszka

Zagrożenia wynikające z ekspozycji ludzi na sinicowe zakwity wód - szacowanie ryzyka zdrowotnego
[Risks arising from the exposure of humans to cyanobacterial blooms - health risk assessment]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Olsztyn
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Biologia medyczna - wybrane zagadnienia
Redaktorzy: Ewa Skopińska-Różewska, Andrzej Krzysztof Siwicki, Robert Zdanowski
Strony od-do: 243-259
Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie źródeł ekspozycji człowieka na toksyczne metabolity uwalniane przez cyjanobakterie i ich potencjalnego wpływu na zdrowie, z uwzględnieniem możliwości szacowania ryzyka zdrowotnego.
Słowa kluczowe: cyjanotoksyny, szacowanie ryzyka zdrowotnegoCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Rymuszka",
title = "Zagrożenia wynikające z ekspozycji ludzi na sinicowe zakwity wód - szacowanie ryzyka zdrowotnego",
journal = "",
year = "2013",
pages = "243-259"
}

Cytowanie w formacie APA:
Rymuszka, A. (2013). Zagrożenia wynikające z ekspozycji ludzi na sinicowe zakwity wód - szacowanie ryzyka zdrowotnego. , 243-259.