Anna Rymuszka

Cytotoxic effects and changes in cytokine gene expression induced by microcystin-containing extract in fish immune cells – an in vitro and in vivo study

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY (ISSN: 1050-4648)
Współautorzy: Łukasz Adaszek
Rok wydania: 2013
Numer czasopisma: 34
Strony od-do: 1524-1532
Streszczenie: Zakwity cyjanobakterii produkujących toksyczne wtórne metabolity (szczególnie mikrocystyn) są silnym czynnikiem stesogennym, niebezpiecznym nie tylko dla zwierząt wodnych, ale również dla zdrowia ludzkiego. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu ekstraktu zawierającego mikrocystyny na komórki odpornościowe wyizolowane z karpia ( Cyprinus carpio L.). W niniejszych badanich, stwierdzono, że ekstrakt indukuje apoptozę i hamuje proliferację limfocytów in vitro. Ponadto, wyniki wskazują, że stres oksydacyjny może być przyczyną obserwowanej cytotoksyczności i apoptozy. Badania in vivo wykazały, że wyciąg zawierający mikrocystyny działa w większym stopniu supresyjnie na podstawowe funkcje komórek układu odpornościowego (proliferację limfocytów i wewnątrzkomórkową produkcję reaktywnych form tlenu ), niż czysta forma toksyny. Ponadto, ekspozycja ryb z toksycznym ekstraktem spowodowała zmian w poziomach mRNA różnych cytokin pro-i przeciwzapalnych w leukocytach ryb.
Słowa kluczowe: cyjanotoksyny, immunosupresja, apoptoza, cytokiny, ryby
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fsi.2013.03.364Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Rymuszka and Łukasz Adaszek",
title = "Cytotoxic effects and changes in cytokine gene expression induced by microcystin-containing extract in fish immune cells – an in vitro and in vivo study",
journal = "FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY",
year = "2013",
number = "34",
pages = "1524-1532"
}

Cytowanie w formacie APA:
Rymuszka, A. and Łukasz Adaszek(2013). Cytotoxic effects and changes in cytokine gene expression induced by microcystin-containing extract in fish immune cells – an in vitro and in vivo study. FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, 34, 1524-1532.