Anna Rymuszka

Microcystin-LR induces cytotoxicity and affects carp immune cells by impairment of their phagocytosis and the organization of the cytoskeleton

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY (ISSN: 0260-437X)
Rok wydania: 2013
Tom: 33 (11)
Strony od-do: 1294-1302
Streszczenie: Mikrocystyna-LR (MC-LR) jest główną izoformą hepatotoksyny produkowanej przez cyjanobakterie. Celem badań in vitro było określenie toksycznych skutków MC-LR na komórki odpornościowe wyizolowane z krwi karpia. Komórki poddano działaniu różnych stężeń MC-LR w zakresie od 0,01 do 1 µg/ ml w odstępach czasowych 2, 6 i 24 godzin. Ponadto, zbadano wpływ toksyny na aktywność fagocytarną leukocytów oraz reorganizację aktyny i tubuliny w fagocytach. Stwierdzono, że MC-LR indukuje apoptozę w limfocytach już po 2 godzinnej inkubacji. Wysokie stężenia toksyny wywołują zmiany nekrotyczne. Inkubacja 2 godzinna komórek w stężeniach 0,1 i 1 µg/ml MC-LR hamuje fagocytozę, ale nie ma wpływu na poziom glutationu (GSH) w komórkach oraz nie indukuje apoptozy. Ponadto stwierdzono że zmiany funkcji fagocytów są skorelowane z zaburzeniami organizacji cytoszkieletu tych komórek. Wyniki te wskazują, że MC-LR zaburza fagocytozę i może naruszać równowagę systemu odpornościowego ryb.
Słowa kluczowe: limfocyty; fagocyty; cytotoksyczność; fagocytoza; aktyna; tubulina; ryby
Dostęp WWW: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.2791/full
DOI: DOI: 10.1002/jat.2791Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Rymuszka",
title = "Microcystin-LR induces cytotoxicity and affects carp immune cells by impairment of their phagocytosis and the organization of the cytoskeleton",
journal = "JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY",
year = "2013",
pages = "1294-1302"
}

Cytowanie w formacie APA:
Rymuszka, A. (2013). Microcystin-LR induces cytotoxicity and affects carp immune cells by impairment of their phagocytosis and the organization of the cytoskeleton. JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY, 1294-1302.