Anna Rymuszka

The cytotoxic activity of the neurotoxin anatoxin-a on fish leukocytes-in vitro and in vivo studies

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: ACTA VETERINARIA BRNO (ISSN: 0001-7213)
Rok wydania: 2012
Tom: 81
Strony od-do: 175-182
Streszczenie: Celem badań było określenie potencjalnego działania cytotoksycznego różnych stężeń czystej anatoksyny-a na komórki odpornościowe karpia (in vitro badania). Ponadto oznaczano in vivo wpływ toksyny na funkcje komórek odpornościowych po intoksykacji ryb.
Słowa kluczowe: cyjanotoksyny, limfocyty, fagocyty, immunotoksyczność, karp
Dostęp WWW: http://actavet.vfu.cz/
DOI: doi:10.2754/avb201281020175Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Rymuszka",
title = "The cytotoxic activity of the neurotoxin anatoxin-a on fish leukocytes-in vitro and in vivo studies",
journal = "ACTA VETERINARIA BRNO",
year = "2012",
pages = "175-182"
}

Cytowanie w formacie APA:
Rymuszka, A. (2012). The cytotoxic activity of the neurotoxin anatoxin-a on fish leukocytes-in vitro and in vivo studies. ACTA VETERINARIA BRNO, 175-182.