2012


Książka naukowa recenzowanaRecenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki2011


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2006


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym