Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania
[Religious and moral dimension of development and formation]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2012
Autor (twórca): Alina Rynio, Katarzyna Braun, Anna Lendzion, Danuta Opozda