Transgresja i autotranscendencja w aspekcie rozwoju i wychowania
[Transgression in the aspect of development and formation]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju: Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Pedagogiki KUL Jana Pawła II